För en delad och jämställd föräldraledighet

Pappor, stanna hemma!

TCO:s jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut 71 % av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn under 2017. Männen tog ut 29 % av dagarna. Det är 6,8 procentenheter närmare jämställt uttag än tio år tidigare, så utvecklingen går åt rätt håll. Men det går inte tillräckligt snabbt! På den här webbplatsen kan du läsa mer om föräldraledighet och fördelarna med att dela på den.

Vi vill börja med att poängtera att så gott som all forskning är gjord på heterosexuella föräldrapar, och därmed pratar vi om mammor och pappor. Vi har all respekt för att det finns många fler familjekonstellationer.

Se fördelar med pappaledighet

6 skäl att vara pappaledig

Ditt barn behöver dig

Du är barnets förälder lika mycket som mamman och ditt barn behöver dig. Ditt barn får en extra trygghet av två föräldrar som hjälps åt med det praktiska.

Ditt barn lär känna dig

Den första tiden när barnet är litet och hjälplöst knyts den djupaste kontakten med föräldrarna och ditt barn behöver lära känna dig. Denna tid kan inte tas igen i efterhand.

Du tränar upp din pappainstinkt

När du ensam tar hand om ditt barn tränar du upp din pappainstinkt genom att du lär du barnets signaler, blir lyhörd och lär dig barnets behov. Du blir med självsäker som förälder och får en nära kontakt.

Du får barnets förtroende

Visar du att du kan ta hand om ditt barn får du också barnets förtroende. Är du frånvarande blir du ofta en andrahandsfigur, mamman kommer först och barnet kommer till henne med bekymmer och glädjeämnen.

Du är med när barnet utvecklas

Barnet utvecklas hela tiden och varje dag sker något nytt som du får vara med om först istället för att få reda på det från mamman.

Tiden går fort

Tiden går fort när man har kul och du kommer vara tillbaka på jobbet innan kollegorna ens hunnit blinka. Om du är pappaledig i 6 månader kommer du knapp märka av att du varit borta från jobbet.

Hur jämställt är Sverige?

Sverige sägs ofta ligga i framkant vad gäller jämställdhet, och visst är det så på många sätt. Men samtidigt så är vi också långt ifrån i mål på väldigt många områden. Fördelning av föräldraledighet är en av dessa. I genomsnitt är kvinnor föräldralediga i cirka 15 månader och män i cirka 4 månader under barnets första två år.

Nackdelarna med detta är förstås uppenbara. Kvinnorna får lägre inkomst, lägre pension, sämre möjlighet att vårda sin karriär och de gör också mycket mer av det obetalda arbetet i hemmet, såsom disk, tvätt och städ. Nu är det kanske en naturlig sak att göra för den som är hemma, men med tanke på att kvinnor tar mycket mer av detta ansvar även när både mamman och pappan arbetar lika mycket så är detta något som absolut påverkar jämställdheten negativt. Se mer detaljer kring jämställdheten i Sverige här.

Många fördelar med jämställd föräldraledighet

Att dela föräldraledigheten lika har massor av fördelar. Bandet mellan barnet och pappan stärks och barnet får en möjlighet att ha en nära relation till båda sina föräldrar. Det gör barnet tryggare och har betydelse för hela barndomen. När pappan är hemma länge så söker sig barnet lika mycket till pappan som till mamman.

Kvinnor blir också mer tillgängliga och attraktiva på arbetsmarknaden, vilket förstås gynnar båda föräldrarna. Jämställdheten på arbetsmarknaden antas öka då kvinnor kan jobba mer, och när mammor är föräldralediga i samma utsträckning som pappor så får arbetsgivare ingen anledning att se annorlunda på män och kvinnor.

Jämställdheten i hemmet ökar också och ansvar för till exempel matinköp, matlagning, hushållsarbete och hämtning och lämning på förskola delas jämnare. När barn ser att både kvinnor och män ägnar sig åt hushållssysslor är chansen större att de slipper växa upp i en könsstereotyp mall där vuxna indirekt påverkar barnens intressen, utbildning och yrkesval.

Pappan tar mer ansvar

När mammor och pappor delar lika på föräldraledigheten får män en bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv. Ju längre tid pappor har varit föräldralediga, desto färre timmar arbetar de när barnen blir större. En trolig förklaring är att de anpassar arbetslivet efter sin nya livssituation. När pappor är lediga länge minskar också risken för att de tappar kontakten med sina barn efter en eventuell separation med mamman.

Pappor som varit föräldralediga länge känner också att de har en påtaglig betydelse för barnet, att de är viktiga och behövs. De känner att de har koll, och att de klarar av att ta ansvar och ta hand om barnet. Mamman slipper i större utsträckning att vara familjens projektledare som ska ha koll på allt, komma ihåg allt och veta var allt finns.

Pappors tidiga engagemang i sina barns liv verkar leda till ett fortsatt pappaengagemang. Barn med två engagerade föräldrar får också bättre resultat i kognitiva, sociala, emotionella och psykologiska tester. Dessutom visar viss forskning på att risken för att föräldrarna ska separera eller skiljas minskar om man delar jämställt på föräldraledigheten.

Finns det nackdelar med delad föräldraledighet?

Så vad finns det då för nackdelar med jämställd föräldraledighet? Från fall till fall kan det förstås vara så att paret får en sämre inkomst av att pappan är hemma längre då det är vanligt i vårt ojämställda samhälle att mannen har högre lön. Men forskning visar också att skillnaden mellan kvinnors och mäns löneutveckling är minst hos par som har delat jämställt på föräldrapenningen, och detta är absolut något att ta med i sin beräkning.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan minska eftersom det finns ett starkt samband mellan hur länge man är föräldraledig och hur mycket man är beredd att gå ner i arbetstid. Om man heltidsarbetar får man i regel en bättre löneutveckling. Nästan hälften av alla kvinnor går ner i arbetstid efter att de har fått barn, och för män är den siffran bara 19 %. Så även om man för tillfället får sämre ekonomi av jämställd föräldraledighet så bör man ändå fundera över om man kan leva med det ett tag för att jobba med jämställdheten på sikt.

En annan nackdel med att mamman börjar jobba tidigare är att det kan bli svårare för den som ammar. Detta kan gå att lösa genom att mamman pumpar ur mjölk, men eftersom amning betyder så mycket mer för barnet än bara matning (tröst, närhet, lugn) så vill en del gärna fortsätta att amma en längre period. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar helamning i sex månader, och därefter delamning i kombination med annan mat (endast små smakportioner i början).

Schysst elhandel

Våra barns framtid avgörs till stor del i hur vår generation behandlar planeten jorden. Sommaren 2018 är ett stort bevis på att den globala uppvärmningen håller på att nöta sönder vår atmosfär i såpass stor utsträckning att ozonlagret snart inte längre kommer kunna "laga" sig själv. Om våra barn ska få en trygg framtid måste vi sluta förbruka jordens resurser och minska uppvärmningen. Dra ner på elektriska maskiner och produkter i hemmet och välj ett elbolag med förnybar el. Klartjagskavarahemma.se köper all el till kontor och servrar från Tranås Energi som har 100% förnybar el med certifieringen Schysst elhandel.

Låna smart

Privatekonomin kan vara ansträngd när familjen har småbarn och inkomsterna inte är lika stora som när båda arbetar fulltid. Skulle ni hamna i en situation där ni måste låna pengar för att klara familjens ekonomi är det bra att se över vilka långivare och möjligheter som finns. Ta aldrig det första bästa lånet och räkna på vilka räntekostnader hushållet klarar av. Vänd er först till tjänster som jämför lån för att hitta ett lån som har bäst villkor. Ta aldrig det första bästa lånet ni hittar. Vi har pratat med många pappor som är bekymrade över sin ekonomi efter att ha tagit lån med dyra räntor.

Länktips: jämför lån enkelt hos https://finansfreak.se