Hur jämställda är vi i Sverige?

Under 2017 togs 71 % av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn ut av kvinnor. Det är en förbättring med 6,8 % på tio år och bättre kan det förhoppningsvis bli. Enligt TCO:s jämförelseindex är fördelningen i landet spridda, men Skåne har lägst jämställdhet och Västerbotten bäst.

I mars 2018 släppte TCO sitt jämställdhetsindex för 2017 som bygger på statistik från Försäkringskassan över antalet utbetalda nettodagar med föräldrapenning. Jämställdheten har ökat sedan 2007 och går sakta, men säkert, åt rätt håll.

Kurva över jämställdhetsindex

Skärmdump från TCO.se som visar kurva med utvecklingen av jämställdhetsindex.

I Västerbotten är männen bäst och tar i snitt ut 32,8 % av föräldrapenningen. Att männen ska kunna vara helt jämställda och ta ut 50 % av föräldraledigheten ligger långt fram, men kan vi nå 40 % kan det ändå anses som relativt jämställt och bra. Mycket måste fortfarande göras för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Informationen om fördelarna med pappaledighet och jämställdhet behöver fortsätta spridas men även kommuner måste ta sitt ansvar och jobba mer för att öka jämställdheten.

Antalet föräldrapenningdagar av män i Sverige

Län Föräldrapenning av män (i procent)
Västerbotten 32,8 %
Gotland 31,4 %
Uppsala 31 %
Stockholm 30,4 %
Jämtland 28,8 %
Norrbotten 28,8 %
Halland 29,5 %
Örebro 29,4 %
Västra Götaland 29,1 %
Östergötland 29 %
Västernorrland 28,6 %
Blekinge 28,6 %
Kalmar 28,1 %
Jönköping 28 %
Kronoberg 27,8 %
Västmanland 27,7 %
Dalarna 27,7 %
Södermanland 27,4 %
Värmland 27,4 %
Gävleborg 27,2 %
Skåne 27 %

Den kommun där papporna tar ut mest föräldraledighet är Vindeln i Västerbotten. Här tar männen ut 35,3 % av föräldradagarna. Sämst är Årjäng i Värmland där männen endast tar ut 21,8 % av föräldrapenningen.

Den bästa utvecklingen de senaste tio åren har skett i Västerbotten, Uppsala, Stockholm och Gotland.

  • Johan Karlsson