Dubbeldagar – var föräldralediga samtidigt

Många föräldrar uppskattar möjligheten att få vara hemma samtidigt med sitt barn. Vissa tycker till exempel att det är skönt att vara två föräldrar hemma under den allra första tiden, och väljer kanske att använda några dubbeldagar efter att de tio dagar som den förälder som inte fött barnet har rätt att vara hemma i samband med förlossningen.

Det kan också vara så att man vill vara hemma tillsammans under en högtid eller om man ska ut och resa med familjen. Det finns dock en del regler för de så kallade dubbeldagarna, och de kan ni läsa mer om här.

Vad menas med dubbeldagar vid föräldraledighet?

Dubbeldagar betyder att båda föräldrarna är hemma med föräldrapenning samtidigt. När man tar en dubbeldag så räknas två dagar av från det totala antalet dagar föräldrarna har tillsammans. Det handlar alltså inte om en dag som låter båda föräldrarna vara hemma, utan om möjligheten för föräldrarna att ta ut en dag var under samma dag. För varje dubbeldag man tar ut så minskar alltså också tiden som föräldrarna totalt kan vara hemma med barnet.

Dubbeldagar – hur länge får de tas ut?

Dubbeldagar kan tas ut under barnets första år. Som mest kan man ta ut 30 dubbeldagar. Dubbeldagarna kan inte tas från de dagar som är reserverade för respektive förälder. Om man utnyttjar alla dubbeldagar, det vill säga 30 dagar för varje förälder, så har man totalt utnyttjat 60 dagar med föräldrapenning.

Ersättning för dubbeldagar?

Ersättning för dubbeldagar är samma som ersättningen för varje förälder när den är hemma ensam. Båda föräldrarna får alltså ersättning, och hur mycket beror på vilken typ av dag man har använt. Det är möjligt att använda dagar på olika nivåer, till exempel att en förälder tar ut en dag på sjukpenningnivå och den andra tar ut en dag på lägstanivå. Lägstanivådagar får dock ej tas ut förrän föräldrarna gemensamt har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå.

Uppdaterad 2018-05-08 08:01