Fakta om att vara pappaledig

Ett barn mår bäst om det får växa upp med starka band till båda sina föräldrar, förutsatt att båda föräldrarna finns med i bilden och är lämpliga vårdnadshavare förstås. Att pappan är hemma länge när barnet är litet har visat sig ha stor betydelse för anknytningen. Barn vars pappor är föräldralediga länge söker sig till exempel lika mycket till pappan som till mamman.

I en undersökning som tidningen Kamratposten gjorde för ett antal år sedan som handlade om vem barnen helst vänder sig till när de är ledsna så kom mamma på första plats. Att vända sig till pappa kom på femte plats – efter alternativet att inte prata med någon alls. Detta var som sagt flera år sedan, men faktum är att mammorna fortfarande är de som tar ut flest föräldradagar och de som generellt har starkast relation med barnen.

Därför är det av stor vikt att pappor blir mer engagerade i föräldraledighet. Det gynnar hela familjen och är en stor vinst för både barnet och pappan. Och dessutom så leder det också till mer jämställdhet hemma, där kvinnan slipper ta det största ansvaret för familj och hushållsarbete.

Pappaledig 10 dagar

I samband med förlossningen har pappan, eller den förälder som inte är gravid, rätt att vara hemma i 10 dagar med så kallad tillfällig föräldrapenning. Detta ger föräldern möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och eventuellt ta hand om andra barn i familjen.

Pappaledig – hur länge?

Det finns inget som säger att mamman måste vara den som är hemma under barnets första tid, men rent naturligt så brukar det bli så då mamman ofta behöver tid att återhämta sig efter förlossningen. Väljer man dessutom att amma så är det ganska svårt att kombinera barn och jobb den första tiden då barnet ammar väldigt ofta.

När barnet föds tilldelas föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning. Av dessa dagar baseras ersättningen för 390 dagar på den inkomst föräldern har. Dessa dagar kallas för dagar på sjukpenningnivå. De övriga 90 dagarna är så kallade lägstanivådagar där ersättningen är 180 kronor per dag.

Föräldradagarna är individuella, men föräldrar kan också överlåta dagar till varandra. Ett antal av dagarna öronmärks dock till varje förälder, och om barnet är fött 2016 eller senare så är det 90 dagar på sjukpenningnivå som är reserverade och inte kan överlåtas till den andra föräldern. Får man tvillingar eller fler barn samtidigt är det andra bestämmelser för hur många dagar man får. Detta kan man läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.

Fördelar med föräldraledig pappa

Det finns som sagt många fördelar med att pappan tar ut en större del av föräldraledigheten än bara de dagar som är öronmärkta åt honom. Förutom det som redan räknats upp så får papporna en bättre självkänsla som förälder när de är hemma länge. De känner att de har en påtaglig betydelse för barnet, att de är viktiga och behövs. De har känner att de har koll, och att de klarar av att ta ansvar och ta hand om barnet.

Pappors tidiga engagemang i sina barns liv verkar också leda till ett fortsatt pappaengagemang. Barn med två engagerade föräldrar ger tryggare barn som blir mindre sårbara och som dessutom får bättre resultat i kognitiva, sociala, emotionella och psykologiska tester. Viss forskning visar också på att risken för att föräldrarna ska separera eller skiljas minskar om man delar jämställt på föräldraledigheten.

Att vara pappaledig länge sänder också ut ett viktigt budskap till andra pappor. Det hjälper till att normalisera bilden av en föräldraledig pappa. Pappor som har varit föräldralediga länge och därmed känner att de har fått en bättre kontakt med sitt barn vill också rekommendera andra pappor att vara föräldralediga länge.

Ett mer jämställt uttag av föräldradagarna gynnar såväl samhället som den enskilda familjen. Utvecklingen går åt rätt håll, men det är också upp till var och en att ta sitt ansvar för att delta i och påskynda den utvecklingen.

Uppdaterad 2019-03-14 16:55